NK Junioren
NK Junioren

Wedstrijdbepalingen

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het

spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.

2. Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per

partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking

gesteld.

3. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door

elke speler, voorzin van uitslag en met vermelding van de resterende

speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven worden.

4. Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden

9 ronden gespeeld.

5. Aan de speler die de partij wint worden twee punten toegekend. Bij

remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden geen

punten toegekend. Bij een ‘plus-min’ remise wordt de uitslag 1+ - 1-.

Een partij eindigt in een plus- en minremise bij een duurzame

voorsprong van tenminste 3 schijven, waarbij een dam voor 2

schijven telt, tenzij de stand een directe winstgang bevat.

6. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds

veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren

verklaard.

7. De eindstand wordt bepaald door:

a. het aantal wedstrijdpunten.

b. het saldo van de behaalde plus- en minremises.

c. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten

aan zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er een barrage

gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij.

Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of meer spelers

betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 2 partijen

gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing verkregen is, wordt

doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe.

d. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het

grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat, de

hoogste score in volgorde van de ranglijst en loting.

 

8. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de

KNDB. De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert

en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding.

De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de

wedstrijdleiding.

9. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de

betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het

geschil volgens artikel 42 van het spel- en wedstrijdreglement van

de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing

geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.

PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK

1. Jitse Slump heeft een keuzeplaats gekregen voor het EjK 2018 en

zal geen NK 2018 spelen. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor het

EjK junioren algemeen 2018 in Litouwen, van 1 tot en met 9 augustus

2018. Van 1 tot en met 7 augustus is het reguliere EjK, op 8

augustus het rapide EjK en tot slot op 9 augustus het blitz EjK.

2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB.

Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie en de

voorbereidingen vooraf voor Team KNDB, voor de reis samen als

Team KNDB, voor de coaches tijdens het hele toernooi en ook voor

de (digitale) evaluatie van de individuele toernooiendoelen na afloop.

3. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde IT

(internationaal talent) en NT (nationaal talent). IT en NT krijgen

een trainings- en coachprogramma met talentcoach Rik Keurentjes.

IT is Jitse Slump en NT zijn Berke Yigitturk, Machiel Weistra,

Simon Harmsma en Emre Hageman. De nummers 1 en 2 zullen zelf

reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten

betalen als ze geen IT of NT zijn. De realistische schatting(!) van

de totale(!) kosten is op dit moment E.750 voor dit EjK.

4. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft in 2015 een nieuwe start

gemaakt en we hopen dat we samen met velen dit fonds financieel

kunnen vergroten. Dat valt echter tegen: helaas. Mag ik vragen om

jullie hulp? Je kunt bij dit fonds ook een aanvraag indienen om héél

misschien een deel van je kosten vergoed te krijgen. Henk Stoop, www.damboeken.nl, zal wederom een paar spelers van Team KNDB

gaan sponsoren. Als je een aanvraag doet, koop je natuurlijk

ook direct een paar mooie damboeken.

5. Jitse Slump en Wouter Wolff hebben allebei een keuzeplaats

gekregen voor het WjK 2018 en spelen allebei geen NK 2018. Team

KNDB zal in deze categorie met 4 deelnemers uitkomen. De

nummers 1 en 2 plaatsen zich voor het WjK junioren algemeen 2018

in Wit-Rusland, van 28 oktober tot en met 3 november 2018.

6. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB.

Talentontwikkeling zorgt ook nu voor de communicatie en de

voorbereidingen vooraf voor Team KNDB, voor de reis samen als

Team KNDB, voor de coaches tijdens het hele toernooi in Wit

Rusland en voor een goede evaluatie van ieders toernooiendoelen na

afloop van het toernooi.

7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor IT en

NT. Dus deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze

geen IT of NT zijn. De realistische schatting(!) van de totale(!)

kosten is op dit moment E.800 voor dit WjK.

Toegevoegd op: 23-04-2018 18:38 door Damclub WvM

30-04-2018

Junioren Algemeen
Damclub Witte van Moort
Asterstraat 28
7676 BW Westerhaar

Aanvang: 17:00 uur

Berke Yigitturk

Met dank aan:

Jumbo Westerhaar
Kerssies Administratiekantoor
Organisatie:

 
Copyright 2021 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl