NK Junioren meisjes
NK Junioren meisjes
NK Junioren meisjes

Wedstrijdvoorwaarden

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.

2. Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld.

3. Indien een speler een uur na aanvang van de partij nog niet aanwezig is, wordt de partij voor hem verloren verklaard.

4. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzien van uitslag en met vermelding van de gebruikte speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven worden.

5. Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden 5 ronden gespeeld.

6. Aan de speler die de partij wint worden twee punten toegekend. Bij remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden geen punten toegekend. Bij een ‘plus-min’ remise wordt de uitslag 1+ - 1-. Een partij eindigt in een plus- en minremise bij een duurzame voorsprong van tenminste 3 schijven, waarbij een dam voor 2 schijven telt, tenzij de stand een directe winstgang bevat. In een stand van 1 dam tegen 3 stukken, waaronder 1 dam, kunnen wederzijds nog 16 zetten worden gespeeld. Als de partij daarna nog niet is beëindigd, is het remise, tenzij de spelers daarvoor een plus- en min-remise zijn overeengekomen.

7. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.

8.De eindstand wordt bepaald door:

a. het aantal wedstrijdpunten;

b. het saldo van de behaalde plus- en minremises;

c. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkel-voudig rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft.

Indien het 2 spelers betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe.

d. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat en loting.

9. Plaatsing EjK en WjK:

a. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK meisjes junioren 2013 in Polen, van 1 tot en met 7 augustus 2013.

b. Talentontwikkeling kan helaas voor niemand betalen in deze categorie. Dus iedereen zal zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen. De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten zijn op dit moment E.600. Als we onze bus naar Polen vol krijgen, kan dit bedrag wat lager worden. Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf voor Team KNDB, voor de (bus)reis en voor de coaches tijdens het hele toernooi in Polen.
c. De nummers 1 en 2 en 3  plaatsen zich voor het WjK meisjes junioren 2013 in Frankrijk, van 21 december tot en met 28 december 2013.
d. Talentontwikkeling zal alles betalen voor de nummers 1, 2 en 3. Dus de reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten. Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf voor Team KNDB, voor de (vlieg)reis en voor de coaches tijdens het hele toernooi in Frankrijk.

10. Tijdens de ronden mag door de spelers, anders dan met de arbiter of de wedstrijdleiding, niet worden gesproken.

11. De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te luid wordt gesproken.

12. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding.

13. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het geschil volgens artikel 59 van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.Toegevoegd op: 28-06-2013 10:01 door DV VBI Huissen

10-07-2013

Junioren Meisjes
Het Koelhuis
Koelhuisstraat 1
Huissen

Aanvang: 11:00 uur

Snelmenu

>> 13-07-13 sluiting

Lisa Aleven

Met dank aan:

ONS Accountants en Belastingadviseurs
VBI
Jansen Totaal Wonen
Organisatie:

 
Copyright 2021 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl