NK Aspiranten
NK Aspiranten

Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen NK finale aspiranten algemeen 2017

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.

2. Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld.

3. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzien van uitslag en met vermelding van de gebruikte speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven worden.

4. Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden 9 ronden gespeeld.

5. Aan de speler die de partij wint worden twee punten toegekend. Bij remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden geen punten toegekend. Bij een ‘plus-min’ remise wordt de uitslag 1+ - 1-. Een partij eindigt in een plus- en minremise bij een duurzame voorsprong van tenminste 3 schijven, waarbij een dam voor 2 schijven telt, tenzij de stand een directe winstgang bevat.

6. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.

7. De eindstand wordt bepaald door:
a. het aantal wedstrijdpunten;
b. het saldo van de behaalde plus- en minremises.
c. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe.
d. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat en loting.

8. De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te luid wordt gesproken, geen gebruik gemaakt wordt van mobiele telefonie.

9. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In gevallen waarin de wedstrijdbepalingen niet voorzien, alsmede over eventuele geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse.

Plaatsingsrechten EK en WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK aspiranten algemeen 2017 in Wit-Rusland, van 1 tot en met 9 augustus 2017. Van 1 tot en met 7 augustus is het reguliere EjK, op 8 augustus het rapide EjK en tot slot op 9 augustus het blitz EjK.

2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team KNDB, voor de reis en het visum samen als Team KNDB, voor de coaches tijdens het hele toernooi en ook voor de (digitale) evaluatie van de individuele toernooiendoelen na afloop.

3. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde IT (internationaal talent) en NT (nationaal talent). IT en NT krijgen een trainings- en coachprogramma met bondscoach Rob Clerc en met talentcoach Rik Keurentjes. De nummers 1, 2 en 3 zullen zelf reiskosten, visumkosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen. De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.800 voor dit EjK.

4. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft in 2015 een nieuwe start gemaakt en we hopen dat we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten. Dat valt echter tegen: helaas. Mag ik vragen om jullie hulp? Je kunt bij dit fonds ook een aanvraag indienen om héél misschien een deel van je kosten vergoed te krijgen. Henk Stoop, www.damboeken.nl, zal wederom een paar spelers van Team KNDB gaan sponsoren. Zijn precieze voorwaarden staan ergens anders in dit programmaboekje. Als je een aanvraag doet, koop je natuurlijk direct een paar damboeken.  

5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK aspiranten algemeen 2017 in Polen, van 28 oktober tot en met 5 november 2017.

6. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling zorgt ook nu voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team KNDB, voor de reis samen als Team KNDB, voor de coaches tijdens het hele toernooi in Polen en voor een goede evaluatie van ieders toernooiendoelen na afloop van het toernooi.

Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor IT en NT. Dus deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen IT of NT zijn. De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.600 voor dit WjK.   Toegevoegd op: 05-06-2017 20:40 door Damclub Eye-T Webdesign / OG

10-07-2017

Aspiranten Algemeen
MFA de Heerd / Dorpshuis
Griftstraat 8
8181 VZ HEERDE

Aanvang: 10:00 uur

Emre Hageman

Met dank aan:

KNDB
Dorpshuis Heerde
Jan Nienhuis Stichting
Rabofonds
Slagerij van Guilik
Eye-T Webdesign
Organisatie:

 
Copyright 2024 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl