NK Pupillen meisjes
NK Pupillen meisjes
NK Pupillen meisjes

Wedstrijdbepalingen

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB van toepassing.

2. Het speeltempo bedraagt 45 min + 30 seconde per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijden zijn in het programma vastgesteld. Noteren is niet verplicht.

3. De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Er worden acht ronden gespeeld. De eerste ronde wordt vastgesteld door middel van loting.

4. Indien het aantal spelers oneven is, wordt een winstpartij toegekend aan de speler die de dummy treft.

5. De eindstand wordt als volgt bepaald:

a. het hoogste aantal wedstrijdpunten;

b. het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de tegenstanders);

c. het hoogste aantal SB-punten;

d. indien dan nog geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan zijn verbonden, wordt er een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe;

e. indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat, de hoogste score in volgorde van de ranglijst en loting.

6. De arbiter ziet, namens de wedstrijdleiding, in de speelzaal toe op een juist verloop van de wedstrijd en op de speelomstandigheden in overeenstemming met artikel 18.3 van het SWR.

7. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, alsmede over eventuele geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse.

8. Indien een geschil volgens artikel 42 van het SWR daarvoor in aanmerking komt, kan tegen een beslissing van de wedstrijdleiding geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.

Toegevoegd op: 14-04-2019 16:50 door Damclub Hoogeveen

30-05-2019

Pupillen Meisjes
Het Knooppunt
Jan Dekkerstraat 1b
7902 JG HOOGEVEEN

Aanvang: 11:00 uur

Sasha Chumachenko

Met dank aan:

Gemeente Hoogeveen
Betaalgarant Nederland
24-7 Admin
Mijnheer Truckbanden
Bouw- en klusbedrijf Louis
Healthy Ageing Network Northern Netherlands
Organisatie:

Organiserende vereniging(en): Damclub Hoogeveen - Hoogeveen  Damclub Hoogeveen - Hoogeveen  
 
Copyright 2024 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl