NK Junioren meisjes
NK Junioren meisjes
NK Junioren meisjes

Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen NK finale aspiranten algemeen 2015

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.

2. Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld.

3. Indien een speler een uur na aanvang van de partij nog niet aanwezig is, wordt de partij voor hem verloren verklaard.

4. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzien van uitslag en met vermelding van de gebruikte speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven worden.

5. Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden 3 ronden gespeeld.

6. Aan de speler die de partij wint worden twee punten toegekend. Bij remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden geen punten toegekend. Bij een ‘plus-min’ remise wordt de uitslag 1+ - 1-. Een partij eindigt in een plus- en minremise bij een duurzame voorsprong van tenminste 3 schijven, waarbij een dam voor 2 schijven telt, tenzij de stand een directe winstgang bevat. In een stand van 1 dam tegen 3 stukken, waaronder 1 dam, kunnen wederzijds nog 16 zetten worden gespeeld. Als de partij daarna nog niet is beëindigd, is het remise, tenzij de spelers daarvoor een plus- en minremise zijn overeengekomen.

7. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.

8. De eindstand wordt bepaald door:
a. het aantal wedstrijdpunten;
b. het saldo van de behaalde plus- en minremises.
c. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon 17per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “suddendeath”principe.
d. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens:
het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat en loting.

9. De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te luid wordt gesproken.Toegevoegd op: 13-06-2015 15:09 door DG Het Noorden

16-07-2015

Junioren Meisjes
Kostverloren Kwartier
Jacob van Ruysdaelstraat 73
9718 SC Groningen

Aanvang: 14:00 uur

Marieke Altena

Met dank aan:

De bovenkamer van Nederland
Organisatie:

 
Copyright 2024 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl